آرشیو : نوشته هایی با برچسب کارخانه صنایع شیر سرایان

اجرای مدل ارائه خدمت خرید نقدی شیر برای دومین سال پیاپی

اجرای مدل ارائه خدمت خرید نقدی شیر برای دومین سال پیاپی

پس از برگزاری جلسات متعدد اتاق فکر، در نهایت مدل نهایی شده زنجیره خرید نقدی شیر در شهرستان به مرحله اجرا رسید. در ابتدا مشکلات ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی