آرشیو : نوشته هایی با برچسب موسی سلیمانی

برگزاری مجمع عمومی صندوق در تاریخ ۵ اردیبهشت ۹۷

برگزاری مجمع عمومی صندوق در تاریخ ۵ اردیبهشت ۹۷

جلسه مجمع عمومی صندوق شهرستان سرایان درتاریخ 05/02/1397 ساعت 10صبح درمحل سالن مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برگزار گردید. ارائه گزارش حسابرس درخصوص عملکرد مالی شرکت ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی