آرشیو : نوشته هایی با برچسب مراکز جمع آوری شیر

بازدید از گاوداریهای فعال در زنجیره تولید شیر شهرستان سرایان

بازدید از گاوداریهای فعال در زنجیره تولید شیر شهرستان سرایان

سرایان - بازدید مدیرعامل صندوق سرایان به همراه ریاست اداره دامپزشکی از گاوداریهای فعال در زنجیره تولید شیر شهرستان مدل ارائه خدمت زنجیره خرید شیرخام ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی