آرشیو : نوشته هایی با برچسب اردیبهشت 97

برگزاری مجمع عمومی صندوق در تاریخ ۵ اردیبهشت ۹۷

برگزاری مجمع عمومی صندوق در تاریخ ۵ اردیبهشت ۹۷

جلسه مجمع عمومی صندوق شهرستان سرایان درتاریخ 05/02/1397 ساعت 10صبح درمحل سالن مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برگزار گردید. ارائه گزارش حسابرس درخصوص عملکرد مالی شرکت ...

ادامه مطلب
آگهی دعوت به مجمع عمومی صندوق – اردیبهشت ۱۳۹۷

آگهی دعوت به مجمع عمومی صندوق – اردیبهشت ۱۳۹۷

ادامه مطلب
قالب تفریحی