آرشیو : گزارش

بازدید از گاوداریهای فعال در زنجیره تولید شیر شهرستان سرایان

بازدید از گاوداریهای فعال در زنجیره تولید شیر شهرستان سرایان

سرایان - بازدید مدیرعامل صندوق سرایان به همراه ریاست اداره دامپزشکی از گاوداریهای فعال در زنجیره تولید شیر شهرستان مدل ارائه خدمت زنجیره خرید شیرخام ...

ادامه مطلب
تامین نهاده و بذر جهت کشت پاییزه کشاورزان

تامین نهاده و بذر جهت کشت پاییزه کشاورزان

با توجه در پیش بودن کشت پاییزه و نیاز مبرم شهرستان به تامین بذر و نهاده طبق سنوات قبل شرکت تعاونی روستایی مطهری سرایان به ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی