توزیع کود موردنیاز کشاورزان

مجموعه: اخبار صندوق, اخبار ویژه تعداد بازدید: 433
توزیع کود موردنیاز کشاورزان

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سرایان گفت : در حمایت از کشاورزی و کشاورزان و نیز با شروع فصل کشت پاییزه ۳۰۰ تن کود مورد نیاز کشاورزان توزیع خواهد شد.

احسان شوقی مدیرعامل صنوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سرایان اظهارکرد: با توجه به رسالت اصلی  صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان در حمایت از کشاورزی و کشاورزان و نیز با شروع فصل کشت پاییزه کود مورد نیاز کشاورزان توزیع خواهد شد.

وی افزود: طبق سالهای گذشته امسال نیز صندوق شهرستان با عاملیت شرکت تعاونی مطهری سرایان و با اعطای تسهیلات  ۳میلیارد ریالی نزدیک به ۳۰۰ تن کود را توزیع کرده است.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سرایان ادامه داد: این کودها شامل؛ سولفات پتاسیم، سوپر فسفات، سولفات آمونیوم از شرکت خدمات حمایتی خریداری و براساس مدل ارائه خدمت تعریف شده توزیع خواهد شد.

شوقی ادامه داد: کودهای تهیه شده در راستای اصلاح بهبود و تقویت عملکرد خاک، بهبود و عملکرد کیفیت محصولات کشاورزی است.

وی اضافه کرد: ایجاد تنوع کودی و استفاده از کودهای ماکرو کامل در کشاورزی از اهداف دیگر اجرای این طرح است.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سرایان یادآور شد: نرخ تسهیلات سرمایه گذاری شده ۱۰ درصد و هشت ماهه است.

شوقی تصریح کرد: طبق تفاهم نامه منعقد شده مقرر شد در طی مدت قرار داد سه مرحله گردش کالا توسط شرکت عامل انجام پذیرد که بر اساس این مدل حدود ۸۰۰ تن نهاده کشاورزی تامین و توزیع خواهد شد.