حضور مدیرعامل صندوق در دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین در بسته بندی های پلمیری

مجموعه: پیش فرض تعداد بازدید: 76
حضور مدیرعامل صندوق در دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین در بسته بندی های پلمیری

حضور مدیران عامل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان های بشرویه، بیرجند، سرایان و قاینات در دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین در بسته بندی های پلمیری

سخنرانان ویژه و مدعوین این کنفرانس :
مهندس مهرفرد، معاون وزیر در امور توسعه بازرگانی و صنایع وزارت جهادکشاورزی
دکتر وینفرد هینتربائر، قائم مقام مدیرعامل میتسویی کمیکال اروپا
دکتر بنی عامری، مجری طرح توسعه گلخانه ها وزارت جهادکشاورزی
و جمعی از تولیدکنندگان، بهره برداران و مدیران صنعت تولیدات پلیمری کشور برگزار گردید.