افتتاح مرکز جمع آوری شیر روستایی فعال در زنجیره خرید شیر صندوق شهرستان

مجموعه: اخبار صندوق, اخبار ویژه تعداد بازدید: 264
افتتاح مرکز جمع آوری شیر روستایی فعال در زنجیره خرید شیر صندوق شهرستان

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سرایان خبر داد: همزمان با گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی از سومین مرکز جمع آوری شیر روستایی فعال در زنجیره خرید شیر بهره برداری بعمل آمد.

مهندس احسان شوقی افزود : تجهیز مرکز به دستگاه شیر سردکن جهت افزایش کیفیت شیرجمع آوری شده و نیز کاهش هزینه انتقال شیر از اهداف اجرای این طرح بوده است. این مرکز متعلق به تعاونی آزادی مصعبی بوده وروزانه یک و نیم تن شیر از دامداران روستایی جمع آوری می نماید.