برگزاری مجمع عمومی صندوق در تاریخ ۵ اردیبهشت ۹۷

مجموعه: اخبار شهرستان, اخبار صندوق, اخبار ویژه تعداد بازدید: 397
برگزاری مجمع عمومی صندوق در تاریخ ۵ اردیبهشت ۹۷

جلسه مجمع عمومی صندوق شهرستان سرایان درتاریخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۷ ساعت ۱۰صبح درمحل سالن مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برگزار گردید.

ارائه گزارش حسابرس درخصوص عملکرد مالی شرکت و اظهار نظر عملکرد به صورت  مطلوب  یکی از موارد مطرح شده در  جلسه مجمع عادی بود.

درادامه انتخاب بازرس قانونی ،حسابرس،روزنامه کثیر الانتشار در دستورکار قرار گرفت وشرکت حسابرسی آفاق کاوشگران به عنوان یکی از بازرسین اصلی صندوق و حسابرس  انتخاب و روزنامه خراسان جنوبی جهت درج اگهی تعیین گردید.

مجمع عمومی فوق العاده نیز در ساعت ۱۲ برگزار و تصویب نقل و انتقال سهام افراد در دستور کار قرار گرفت .