برگزاری نخستین جشنواره صندوق های شهرستانی کشاورزی در مشهد مقدس

مجموعه: اخبار شرکت مادر تخصصی, اخبار صندوق, اخبار ویژه تعداد بازدید: 408
برگزاری نخستین جشنواره صندوق های شهرستانی کشاورزی در مشهد مقدس

دومین همایش و نخستین همایش در روزهای ۲۰ و ۲۱ تیرماه ۱۳۹۶ در مشهد مقدس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ شهریار رستمی، دبیرنخستین جشنواره صندوق های شهرستانی افزود:صندوق های شهرستانی کشاورزی به واسطه سهامداری کشاورزان و بهره برداران در حوزه کشاورزی شهرستان و ارتباط مستقیم آنان با صندوق به عنوان یک نهاد مالی و اعتباری و در صورت اجرای صحیح برنامه ها و ماموریت های محوله، قطعاً در یک روند پنج ساله تاثیرات زیادی بر توسعه بخش کشاورزی، تنظیم روابط حلقه های تولید تا بازار محصولات کشاورزی و بهره وری مناسب در عامل سرمایه خواهد داشت.
وی افزود: همزمان با دومین همایش سراسری صندوق های شهرستانی، نخستین جشنواره این صندوق ها با هدف معرفی و ارائه اقدامات و فعالیت های آنان در سال ۱۳۹۵که در راستای تحقق زنجیره ارزش و اجرایی شدن مدل خدمت رسانی به سهامداران و بهره برداران حوزه کشاورزی در ۴۷ شهرستان کشور صورت گرفته است، با حضور نمایندگان دولت و مدیران عامل صندوقهای شهرستانی برگزار گردید.

رستمی اظهار داشت: شناسایی زمینه های فعالیت، شناخت توانمندی سهامداران و تشکل های مرتبط، برقراری روابط فنی و تخصصی بین اجزا و عوامل زنجیره ارزش، الگو سازی فعالیت ها از طریق الگوهای مشابه در شهرستان ها، ایجاد انگیزه در مدیران صندوق ها برای حرکت به سوی الگوی ارائه خدمت در راستای حمایت از زنجیره ارزش از اهداف اصلی و مهم این جشنواره است.

دبیرنخستین جشنواره صندوق های شهرستانی کشاورزی گفت: براساس بررسی های کارشناسی که توسط کمیته علمی جشنواره از طرح های دریافتی از صندوق های یاد شده صورت گرفته است، در این جشنواره تعداد ۳۳ طرح عملیاتی از ۳۳ صندوق به بخش پایانی جشنواره راه یافت و طی دو روز ارائه گردید.

رستمی تصریح کرد: با توجه به رتبه بندی و ارزیابی این فعالیت ها مطابق شاخص های مالی، فرآیندهای داخلی، شمولیت در جامعه هدف و نوآوری و رشد، در پایان جشنواره صندوق های برتر معرفی شدند.

لازم به ذکر است در این جشنواره صندوق حمایت از توسعه شهرستان سرایان در خصوص «طرح حمایت از زنجیره ارزش محصول انار» از بین ۴۷ صندوق کشوری حائز رتبه برتر گردید.