همکاری صندوق‌های شهرستانی با صندوق استان در قالب زنجیره های تولید

مجموعه: اخبار صندوق, اخبار ویژه تعداد بازدید: 381
همکاری صندوق‌های شهرستانی با صندوق استان در قالب زنجیره های تولید

ایجاد ارتباط مابین صندوق‌های شهرستانی وصندوق‌های استانی یکی از مهم‌ترین موضوعات پیگیری شده در اتاق‌های فکر صندوق‌ها می باشد.استفاده صندوق استان از ظرفیت تشکل‌های قوی شهرستانی عضو، درقالب سهام‌دار واعطای تسهیلات به این تشکل‌ها از فعالیت‌های عمده صندوق استان می‌باشد.اما با توجه به اینکه صندوق‌های شهرستان در پیشانی حل مشکلات بخش کشاورزی در هر شهرستان بوده و با توجه به منابع مالی اندک، توان اینکه به تمامی زنجیره‌های تولید در شهرستان ورود کند را ندارد.استفاده از ظرفیت تشکل‌های فعال شهرستانی عضو صندوق استان به عنوان عامل در اجرای زنجیره‌های تولید می‌تواند نقش بسزایی در حل مشکلات هر شهرستان داشته باشد.

موارد منع آیین‌نامه‌ای صندوق‌ها در اعطای تسهیلات به غیر عضو و نیز عضویت این تشکلها در صندوق استان مواردی است که باعث شد صندوق‌های شهرستانی نتواننداز ظرفیت این مجموعه‌ها به درستی استفاده نمایند. به همین منظور جلسه‌ای در شهرستان برگزار شده و با دعوت از تشکل‌های فعال عضو صندوق استان و مدیر عامل محترم صندوق استان این موضوع به بحث وبررسی گذاشته شد و در نهایت این جمع‌بندی حاصل گردید که از این پس، تمامی تسهیلات اعطایی صندوق‌های استان به تشکل‌های شهرستانی عضو (قرض الحسنه، ضروری، معدل حساب) پس از ارائه طرح توجیهی نوشته شده در قالب زنجیره تولید به صندوق شهرستان وتایید مدیریت محترم جهاد شهرستان و صندوق شهرستان توسط صندوق استان به متولیان واگذار گردد.

لازم به ذکر است این طرح ابتدا برای دو تشکل تعاونی تولید قائم ایسک (فعال در زنجیره شیر) و شرکت تعاونی روستایی مطهری سرایان (فعال در زنجیره تامین کود، بذر، سم و  نهاده دامی) اجرایی گردد. امید است با اجرای این طرح و هدایت و تجمیع منابع مالی و عدم موازی کاری در صندوق‌ها و نظارت بر مصرف تسهیلات اخذ شده روز به روز شاهد حل مشکلات کشاورزی و اثر بخشی بیشتر فعالیت صندوق‌ها در شهرستان‌ها باشیم.