تامین نهاده و بذر جهت کشت پاییزه کشاورزان

مجموعه: اخبار صندوق, اخبار ویژه, گزارش تعداد بازدید: 411
تامین نهاده و بذر جهت کشت پاییزه کشاورزان

با توجه در پیش بودن کشت پاییزه و نیاز مبرم شهرستان به تامین بذر و نهاده طبق سنوات قبل شرکت تعاونی روستایی مطهری سرایان به عنوان عامل انتخاب، و با اعطای تسهیلات ارزان قیمت به میزان یک میلیارد ریال کار تامین نهاده و بذر اصلاح شده در شهرستان آغاز گردید. لازم به ذکر است آزادسازی تسهیلات در دو مرحله و براساس حمل نهاده مورد نظر به شهرستان و تایید صندوق شهرستان به شرکت عامل پرداخت گردیده است.