اجرای مدل ارائه خدمت خرید نقدی شیر برای دومین سال پیاپی

مجموعه: اخبار صندوق, اخبار ویژه, خدمات تعداد بازدید: 406
اجرای مدل ارائه خدمت خرید نقدی شیر برای دومین سال پیاپی

پس از برگزاری جلسات متعدد اتاق فکر، در نهایت مدل نهایی شده زنجیره خرید نقدی شیر در شهرستان به مرحله اجرا رسید. در ابتدا مشکلات عدیده روستاها در جمع‌آوری شیر و هزینه بالای نقل و انتقال شیر و کیفیت پایین شیر جمع‌آوری شده سبب شد تا دو مرکز روستایی به دستگاه شیر سردکن تجهیز شوند تا شیر جمع‌آوری شده به مرکز شهرستان با شرایط بهتری منتقل گردد. همزمان بحث تامین نهاده جهت دامداران روستا در مرکز جمع‌آوری مورد توجه قرار گرفت تا دامداران به جهت تامین نهاده خوب و با قیمت مناسب دچار مشکل نشوند. در ادامه مقرر گردید شیر جمع‌آوری شده توسط مراکز جمع‌آوری شیر شهرستان (شیر تحویلی به پگاه خراسان رضوی) توسط صندوق، تسویه حساب نقدی گردد.

لازم به ذکر است قبل از ورود صندوق تسویه حساب کارخانه پگاه با مراکز به صورت دو ماهه بوده بدین صورت که پس از تحویل شیر دو ماه بعد بهای شیر به حساب مراکز واریز شده است و به تبع آن تسویه حساب مراکز نیز با دامداران به صورت مدت‌دار انجام شده است. صندوق پس از اعلام به مراکز جهت افتتاح حساب جدید در بانک عامل و پس از هماهنگی‌های انجام شده با کارخانه پگاه مقرر کرد از این پس پول شیر تحویلی مراکز، طبق روال قبل به این حساب واریز گردد و مراکز جمع‌آوری شیر هم پس از ارائه لیست بدهکاران به صندوق و تایید لیست مربوطه توسط صندوق و آزادسازی پول با دامداران خود به صورت ماهیانه تسویه حساب کنند. لازم به ذکر است در مرحله بعدی با اخذ تسهیلات توسط صندوق و با سازو کار تعریف شده شیر تحویلی مراکز به کارخانه صنایع شیر سرایان هم تحت پوشش اجرای این مدل قرار خواهد گرفت.