برگزاری مجمع عمومی صندوق در تاریخ ۵ اردیبهشت ۹۷

برگزاری مجمع عمومی صندوق در تاریخ ۵ اردیبهشت ۹۷

جلسه مجمع عمومی صندوق شهرستان سرایان درتاریخ 05/02/1397 ساعت 10صبح درمحل سالن مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برگزار گردید. ارائه گزارش

برگزاری نخستین جشنواره صندوق های شهرستانی کشاورزی در مشهد مقدس

برگزاری نخستین جشنواره صندوق های شهرستانی کشاورزی در مشهد مقدس

دومین همایش و نخستین همایش در روزهای 20 و 21 تیرماه 1396 در مشهد مقدس برگزار شد. به گزارش روابط

قالب تفریحی